Vara Neres ledarutbildning

Det här är en utbildning för dig som leder unga. Som ledare, instruktör eller lärare är du en trygg person i många ungas liv. När någon är nere kan en uppmärksam ledare vara mycket värdefull. Men hur kan du möta någon när du varken är psykolog eller läkare utan ”bara en annan människa”? Vad innebär egentligen begreppet ”psykisk ohälsa”? Vad ska du som ledare göra, och vad kan du göra? Vad har du för ansvar?

Målet är att känna sig trygg med alla samtal.

Den här utbildningen svarar på dessa frågor och ger dig praktisk övning för att du ska känna dig tryggare i att hantera situationer som kan upplevas svåra. Den är framtagen av Mind och Studieförbundet Bilda, tillsammans med ungdomsledare och experter. Efter avslutad utbildning kommer du att ha: 

  • Kunskaper om psykisk ohälsa hos unga: begrepp, statistik, förekomst och könsskillnader. 
  • Förståelse för skam och varför det är viktigt när man möter någon som mår dåligt. 
  • Kunskap om varningssignaler och risksituationer för självmordsproblematik. 
  • Ökad trygghet och förmåga att se, fånga upp och möta unga som mår dåligt.
  • Förståelse för skillnaden mellan medmänskligt stöd och terapeutiska samtal.   
  • Kunskap om ansvar, gränser och att avsluta samtal. 
  • Förståelse för betydelsen av att som ledare få stöd. 
  • Kunskap och verktyg till medmänskliga samtal som du kan använda i mötet med unga.

För föreningar 

Ledarutbildningen består av en webbaserad del och en gruppträff. Om ni är en grupp ledare genomför ni den webbaserade delen enskilt först (75 min) och ses sen i grupp och genomför gruppträffen (2,5h), på distans eller fysiskt. Ni kan även välja på två alternativa sätt att genomföra utbildningen, efter era förutsättningar. Allt ni behöver för Vara nere ledarutbildning finns här: 
Handledning för föreningar – Vara nere ledarutbildning.

Ledarutbildningen en del av något större 

Vara nere är ett initiativ som syftar till att rusta unga för livet. Vi vill höja ungas kunskaper om psykisk ohälsa, inspirera till mer dialog och öka förmågan att stötta sina kompisar. Vi har därför tagit fram baskunskaper förpackade på olika sätt: en digital kampanj, en utbildning för ungdomsledare, en kunskapsportal, en podd, ett instagramkonto och studiecirkelmaterial. Läs mer om Vara nere här


Säg hej till Nere

För att göra ämnet lättare att prata om har vi även skapat gestalten Nere. En budbärare som kan klä kommunikationen i en emotionell form och skapa en relation med målgruppen. Nere är en ganska vilsen men påhittig 17-åring som tycker att saker som egentligen är jobbiga eller allvarliga går att skämta om för att göra situationen lite ljusare. Det som skiljer Nere från en vanlig tonåring är framför allt att hen är fiktiv, förkroppsligad av en 3D-renderad animation.

Kontaktuppgifter

Mind: Johanna Nordin, johanna.nordin@mind.se
Bilda: Celia Cox, celia.cox@bilda.nu

FAQ

Utbildningen riktar sig till alla ungdomsledare i Sverige, både ideellt engagerade och anställda i organisationer och verksamheter som vänder sig till unga.

Utbildningen är framtagen av Mind och Studieförbundet Bilda, med stöd av Allmänna arvsfonden. Faktagranskare är Ullakarin Nyberg. Överläkare, med dr, Norra Stockholms Psykiatri, Stockholms Läns Sjukvårdsområde

Syftet är att öka kunskapen om psykisk ohälsa samt stärka tryggheten och handlingsbenägenheten hos ledare som möter unga.

Den digitala delen som görs enskilt tar cirka 60 minuter att genomföra. Gruppträffen som är en fortsättning tar cirka 2,5 timmar att genomföra.  

Utbildningen har sex kapitel och är uppbyggd kring baskunskapen ”förstå”, ”hantera” och ”stötta”. Antingen genomförs utbildningen enbart enskilt digitalt, eller i en blandad variant med efterföljande gruppövning tillsammans med andra som genomgått den digitala delen enskilt.

Utbildningen fungerar som ett komplement till andra ledarutbildningar. Välj det alternativ som passar dig bäst för gruppträffen: ledare inom idrott, religiösa sammanhang eller sammanhang med anmälningsplikt. Det finns också ett alternativ som passar alla verksamheter.

Nej. Den är gratis och tillgänglig för alla.

Nej.

Nej.

Nej, det behöver du inte. Men Bilda som studieförbund är ett bra stöd om ni vill använda utbildningen som en del av ert arbete med ledarutveckling. Kontakta oss gärna.

Både och. Antingen genomförs utbildningen enbart enskilt, eller först enskilt och sen i grupp. Förslag på upplägg för gruppsammanhang ingår i utbildningsmaterialet.

Materialet är framtaget för att skapa trygghet och handlingsbenägenhet hos personer som möter unga i åldern 15 och uppåt.

Materialet fungerar i alla verksamheter där unga finns. I utbildningen finns det, förutom generella övningar, övningar speciellt inriktade på idrottsverksamhet, religiösa sammanhang och verksamheter med anmälningsskyldighet. 

Du kan använda den för att rusta ledare i din verksamhet för att möta unga. Som ledare får du grundkunskaper om psykisk ohälsa, om hur du blir bättre på att se, fånga upp och möta personer som inte mår bra. Den kan användas enskilt eller i grupp.

Genom att skicka länken varanere.se/ledarutbildning.