Om initiativet Vara Nere

Varför? 
För att rusta unga för livet genom att höja kunskapen om psykisk hälsa och ge verktyg för samtal. 

Hur? 
Genom att introducera begreppet nere. Bland unga är kunskapen om psykisk ohälsa generellt låg. Det är många som inte vet vart de ska vända sig för att få hjälp eller information, och många blandar ihop vanliga känslor med sjukdomar och diagnoser. Vi har därför valt att i stället prata om att “vara nere”. Det är något som alla förstår vad det betyder, och det är inte stigmatiserande. Alla kan vara nere. 

Vad? 
Vi har tagit fram en baskunskap som vi sedan förpackat på en rad olika sätt. Ett instagramkonto, en kunskapsportal, en ledarutbildning, en podd och studiecirkelmaterial. 

Dags att rusta unga för livet.

Vi vill:

  1. Höja kunskapen om psykisk ohälsa
  2. Ge unga verktyg för samtal

Baskunskap

Vi har tillsammans med unga och experter tagit fram baskunskaper om psykisk ohälsa för unga. Baskunskapen består av tre begrepp: förstå, hantera och stötta. Det är viktigt att förstå sitt eget psyke och sin kropp, det är viktigt att veta hur man kan hantera tuffa perioder i livet och det finns saker som är viktiga när man ska stötta andra.  

Varanere.se

Nere har en egen sajt, med baskunskaper om olika känslor, tillstånd och behov. Hur man hanterar sitt mående och hur man stöttar andra – beskrivet på ett enkelt sätt. Kortfattad kunskap presenterat i ett format som ramar in baskunskaperna: förstå, hantera och stötta.

Vara_nere på Instagram

På sitt instagramkonto, 
vara_nere, gör Nere memes om allt från beslutsångest till ilska och pinsamheter. Vi vill skapa en dialog bland unga, både direkt i kommentarerna och inspirera följarna till att prata med varandra om hur livet kan gå upp och ner.

Vara Nere Ledarutbildning

Baskunskaperna är lika viktiga att känna till för den som kommer i kontakt med unga människor. Därför har vi även tagit fram en ledarutbildning baserat på baskunskapen. Du hittar den här

Vara Nere Podd

I podden pratar Nere baskunskap med ett antal kända personer som har ungas öron. Det kan vara sportprofiler, artister eller influencers. Podden 
lanseras under våren 2021.

Fördjupningsmaterial

Vi kommer under hösten 2021 att ta fram ett antal cirkelmaterial där det är möjligt att ytterligare fördjupa sin kunskap i klassisk folkbildningsanda. Dessa material tas fram tillsammans med flera olika aktörer för att bli så användbara som möjligt för olika målgrupper. 

Alla kan vara nere

Bland unga är kunskapen om psykisk ohälsa generellt låg. Det är många som inte vet vart de ska vända sig för att få hjälp eller information, och många blandar ihop vanliga känslor med sjukdomar och diagnoser. Vi har därför valt att i stället prata om att “vara nere”. Det är något som alla förstår vad det betyder, och det är inte stigmatiserande.  

Säg hej till Nere

För att göra ämnet lättare att prata om har vi skapat Nere – en budbärare som klär kommunikationen i emotionell form. Nere är en ganska vilsen men påhittig 17-åring som tycker att saker som egentligen är deppiga och jobbiga går att skämta om för att göra situationen lite ljusare. Det som skiljer Nere från en vanlig tonåring är framför allt att hen är fiktiv, en 3D-renderad animation.

Vill ni vara med?

Unga vill ha kunskap och de har rätt till den. Men det är vi vuxna som har ansvaret för att förmedla den. Nu går vi samman för att gemensamt rusta unga för livet.

Ungas ökade självrapporterade psykiska ohälsa är en utmaning för samhället. Den bör tas på allvar, men allt ska inte sjukdomsförklaras och tas omhand av vården. De mellanmänskliga kontakterna kan vara till stor hjälp – här är ideell sektor helt överlägsen. Ideella ledare får ofta ett stort förtroende. En utbildning i att möta unga kan därför göra stor skillnad. Det är ett sätt att ta tillvara på den unika möjlighet som ideell sektor har. Med gemensamma krafter kan vi använda resurserna smart. Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss! 

Kontaktuppgifter

Mind: Johanna Nordin, johanna.nordin@mind.se
Bilda: Celia Cox, celia.cox@bilda.nu

FAQ

Bakom initiativet står den ideella organisationen Mind och Studieförbundet Bilda.

Vara Nere är ett initiativ som syftar till att rusta unga för livet. Vi vill höja ungas kunskaper om psykisk ohälsa, inspirera till mer dialog och öka förmågan att stötta sina kompisar. Vi har därför tagit fram baskunskaper som förpackas på olika sätt: en digital kampanj, en utbildning till vuxna som möter unga, en kunskapsportal, en podd, ett instagramkonto och studiecirkelmaterial. För att se till att kunskapen verkligen når en stor grupp unga går vi samman med ett antal stora organisationer.

Den riktar sig i första hand till unga människor, mellan 15 och 25, men även till vuxna som kommer i kontakt med unga i sin vardag.

På varanere.se/initiativet finns information om initiativets alla delar och länkar till materialet.

Ledarutbildningen kan användas såväl enskilt som i grupp. Det finns utförliga instruktioner för hur den kan utföras i grupp på varanere.se/ledarutbildning

All information är faktagranskad av experter. För vara nere.se: Fredrik Livheim, leg. psykolog, medicine doktor, Peer-reviewed ACT-trainer och Jenny Rickardson, lic. psychologist, PhD. För ledarutbildningen: Ullakarin Nyberg, Överläkare, med dr, Norra Stockholms Psykiatri, Stockholms Läns Sjukvårdsområde

Initiativet bygger på baskunskaperna: förstå, hantera, stötta. Det är applicerat i en kunskapsbank (varanere.se) en ledarskapsutbildning (varanere.se/ledarutbildning), ett instagramkonto (@vara_nere) en podd (lanseras sommaren 2021) samt studiecirkelmaterial (kommer hösten 2021)

Allt material är baserat på baskunskaperna: förstå, hantera och stötta. Det förmedlas av vår digitala talesperson Nere.

Du hittar mer information på mind.se/varanere eller bilda.nu/varanere

Skicka ett mejl till Johanna Nordin, johanna.nordin@mind.se eller Celia Cox, celia.cox@bilda.nu

Nere är en ganska vilsen men påhittig 17-åring. Som de flesta i den åldern har Nere ett rikt känsloliv, och kan det mesta om att vara deppig, hängig och att ha ångest. Nere kan ge många bra tips och råd till andra som känner likadant. Nere har mycket humor, och tycker att saker som egentligen är jobbiga eller allvarliga går att skämta om för att göra situationen lite ljusare.

Nere är en 3D-renderad animation. Därför är Nere inte bunden till det fysiska rummets begränsningar utan kan i stället visuellt visa upp de mentala utmaningar tonåringar har idag på ett fysiskt sätt. Vi behöver inte heller vara oroliga för att kränka Neres integritet.

Bland unga är kunskapen om psykisk ohälsa generellt låg. Det är många som inte vet vart de ska vända sig för att få hjälp eller information, och många blandar ihop vanliga känslor med sjukdomar och diagnoser. Själva begreppet “psykisk ohälsa” har olika betydelse beroende på vem du frågar, och det gör ämnet svårt att diskutera. Vi har därför valt att i stället prata om att “vara nere”. Det är något som alla förstår vad det betyder, och det är inte stigmatiserande. Alla kan vara nere.

Inför och under hela arbete har vi använt oss av en nära dialog med ungdomar. Via fysiska och digitala ungdomsråd, och enkätstudier.

Absolut. Vi välkomnar alla som någon gång befinner sig i närheten av unga att ta del av alla delar av materialet.

För att göra ämnet lättare att prata om har vi skapat gestalten Nere. En budbärare som kan visa upp de mentala utmaningar tonåringar har idag på ett fysiskt sätt. Alla kan vara Nere.